Eindstand AVA-certificaten voor nieuw clubgebouw

Stand AVA-certificaten op 28 november 2020: € 38.500,=  (eindstand)
Certificaten A = giften: €  10.050
Certificaten B = geen rente: €  8.700
Certificaten C = 1.5% rente: € 19.750

We hebben een mooi bedrag bereikt waarmee deze regeling is afgesloten. Dank aan allen die geld aan AVA gegeven of geleend hebben. Vanaf 2021 zal de uitloting en aflossing plaatsvinden. 
Voor meer uitleg, klik hier -> AVA-certificaten

AVA certificaten Overzicht