Goed nieuws over baanrenovatie

We kunnen goed nieuws delen over de renovatie van onze atletiekbaan.

De Gemeente is de aanbestedingsprocedure begin februari gestart en verwacht dat de renovatie waarschijnlijk al in april 2019 kan beginnen!

Dat betekent dat we - samen met de trainers - plannen gaan maken voor waar we kunnen trainen tijdens de maanden dat onze baan niet beschikbaar zal zijn. Suggesties zijn uiteraard welkom.

De AVA bouwcommissie bestaande uit Anne Marie de Boer, Cor Hermanns, Fred van Andel en Laurens Poesiat is druk doende met de voorbereidingen op de bouw van ons nieuwe clubgebouw met krachthonk dichtbij de baan. De oplettende kijker heeft wellicht al de piketpaaltjes naast het toegangspad naar de baan gespot, met links het clubgebouw en rechts het kleedkamergebouw. De start van de bouw hiervan is momenteel gepland voor na de zomer.

De sponsorcommissie die tijdens de Sponsor Inspiratie Avond van 25 januari is gevormd, is bezig de vele ideëen uit te werken. Deze commissie bestaat momenteel uit Annemieke Hollander, Johan van der Laan, Linda Jonker en Marjan van Ginkel, maar deze commissie wil graag nog een paar enthousiaste leden erbij; lijkt het je leuk om mee te helpen aan de realisatie van dit grote project of wil je meer informatie wat dit precies inhoudt? Meld je dan bij een van de commissieleden.

Een eerste actie is om stemmen te gaan tellen na de provinciale staten verkiezingen op woensdagavond 20 maart a.s. Aan de oproep hiertoe hebben maar liefst 27 AVA-ers gehoor gegeven zodat we binnenkort 27 x 50 Euro = 1350 Euro in de sponsorpot kunnen stoppen.

Er is inmiddels 26.900 Euro voor AVA-certificaten overgemaakt!

Wil je zelf of je werkgever, vrienden of familie ook meedoen? Kijk dan op onze site onder Baan en Clubhuis voor info en het downloaden van het inschrijfformulier. Dat is ook te vinden in onze kantine.

Op 19 maart 2019 is er vervolgoverleg met de Gemeente. We verwachten dat dan veel duidelijker zal worden. Daarom hebben we voor vrijdagavond 22 maart de Algemene Ledenvergadering gepland, zodat we de status en plannen met alle leden kunnen bespreken. Zet deze datum alvast in je agenda!

Zoals uit bovenstaande blijkt; er staan veel veranderingen op stapel voor onze vereniging. Wij kunnen dit niet alleen en hebben daarom jouw hulp nodig! Wij zoeken leden (of een ouder van een jeugdlid) die ons wil helpen met de communicatie; het plaatsen van artikelen op de website, het verder inrichten van de ledensoftware, het opzetten van e-mailgroepen, een clubapp etc. Heb jij een paar uurtjes over en lijkt het je leuk om hiervoor opgeleid te worden en zo een bijdrage te leveren aan de toekomst van onze club? Meld je dan nu aan!

Baanrenovatie en clubhuis overzicht