Goed nieuws over AVA's nieuwe clubgebouw

AVA's aanvraag voor de Subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties is goedgekeurd!

Dit betekent dat 20% van de kosten voor de bouw van ons nieuwe clubgebouw door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt vergoed.
De keuken en de uitgifte balie vallen hier buiten.

Voor meer info over de bouw van AVA's nieuwe clubgebouw, klik hier -> Bouw

 

 

Nieuws overzicht