Geen oud papier meer bij AVA vanaf 1 januari 2020

Kort voor de Kerst kregen we van Nijssen Recycling een teleurstellend bericht.

Omdat de prijzen voor oud papier al enige tijd sterk onder druk staan, kunnen zij ons vanaf 1 januari 2020 geen vergoeding voor het ingezamelde oud papier en karton meer betalen. 

De oud papier containers op de AVA-parkeerplaats zouden nog wel tegen een commercieel tarief geleegd kunnen worden, maar dat is voor AVA natuurlijk niet aantrekkelijk. De laatste lediging vindt plaats vóór 1 januari en de containers zullen in de 2e week van januari worden weggehaald. Erg jammer, want de jaarlijkse opbrengst voor AVA was ongeveer 1500 Euro en hiermee leverden we met elkaar ook een positieve bijdrage aan het milieu. Andere Aalsmeerse verenigingen lijken met dit zelfde besluit te maken te hebben en alternatieve inzamelplekken in Aalsmeer zijn ons helaas nog niet bekend.

Dank aan iedereen die oud papier bij AVA heeft gebracht en daarmee AVA steunde. 

Nieuws Overzicht