Contributie bij AVA voor 2020

Jaarlijks wordt de hoogte van de contributie bepaald. De huidige contributiebijdragen voor een lidmaatschap staan hier vermeld.

Contributie in 2020
Leden van AVA Aalsmeer kunnen kiezen uit een jaar- of een kwartaallidmaatschap. Zijn meerdere kinderen uit een gezin lid, dan wordt een korting gehanteerd. Deze korting geldt alleen voor de jeugd en wordt verrekend met de contributie van het jongste kind.

WedstrijdlicentieOm deel te mogen nemen aan wedstrijden moet je een wedstrijdlicentie van de Atletiekunie bezitten. Bij de pupillen en junioren zijn de kosten hiervan inbegrepen in de contributie, volwassenen kunnen dit optioneel bij hun lidmaatschap afnemen. De kosten hiervan worden gelijktijdig met de contributie in rekening gebracht.

Jaarlidmaatschap

Categorie Contributie
per jaar   

Contributie per
jaar voor 2e kind
en meer

Jaarlijkse kosten
voor eventuele
wedstrijdlicentie AU
Pupillen (t/m 10 jaar) € 155,- € 124,00 inbegrepen
Junioren (11 t/m 19 jaar) € 181,50 € 145,20 inbegrepen
Senioren/Masters/Recreanten (20+) € 181,50 n.v.t. € 23,55
Wandelgroep € 69,- n.v.t. inbegrepen

Kwartaallidmaatschap

Categorie Contributie
per kwartaal  
Contributie per
kwartaal voor 2e
kind en meer
Jaarlijkse kosten
voor eventuele
wedstrijdlicentie AU
Pupillen (t/m 10 jaar) € 51,70 € 41,30 inbegrepen
Junioren (11 t/m 19 jaar) € 60,50 € 48,40 inbegrepen
Senioren/Masters/Recreanten (20+) € 60,50 n.v.t. € 23,55

Extra informatie

  • Neem je een kwartaallidmaatschap en wil je ook deelnemen aan de wedstrijden, dan worden de kosten voor de wedstrijdlicentie eenmalig voor een jaar doorberekend.
  • Bij aanmelding van een nieuw lidmaatschap gedurende het jaar wordt de contributie alleen berekend over de maanden dat je lid bent.

OpzeggenWil je jouw lidmaatschap opzeggen, dan moet je dat bij een jaarlidmaatschap vóór 1 december doen. Bij een kwartaallidmaatschap moet dit uiterlijk 2 weken voor het verlopen van het kwartaal gebeuren. Vindt de opzegging daarna plaats, dan wordt het lidmaatschap automatisch voor eenzelfde periode verlengd.Overgangsregeling woensdagochtendgroepVoor de woensdagochtendgroep gold tot en met 2019 een speciale overgangsregeling.
Deze is m.i.v. 2020 niet meer van toepassing. Echter AOW-gerechtigden van de woensdagochtendgroep krijgen nog wel een korting van 25 Euro op de jaarcontributie.Donateurs
AVA vrienden en vriendinnen kunnen AVA als donateur ondersteunen met een een jaarlijkse bijdrage van Euro 30. We houden je dan o.a. middels ons AVA Nieuws op de hoogte van het reilen en zeilen van AVA.

Voor vragen of opmerkingen kun je een e-mail sturen naar bestuur@avaalsmeer.nl

Contributie Overzicht