Baanrenovatie en nieuw clubgebouw

AVA wil z.s.m. renovatie van de atletiekbaan aan de Sportlaan (aangelegd in 1985) omdat kwaliteit en veiligheid inmiddels onvoldoende zijn.
Onze tennisburen All Out willen op de plek van ons clubhuis z.s.m. twee nieuwe tennisbanen aanleggen.
Op 30 juni 2016 is de Aalsmeerse Gemeenteraad akkoord gegaan met het voorstel van Burgemeester & Wethouders voor renovatie van onze AVA baan en een nieuw clubhuis dichterbij de baan.
 
Wat is de laatste stand van zaken omtrent de uitvoering van dit besluit?

Update 16 februari 2018:

Dit is een complex project. De Gemeente neemt de baanrenovatie en een deel van het nieuwe clubgebouw, kortweg het "kleedkamerdeel", voor haar rekening. AVA moet zelf de kosten dragen van het kantinedeel, wedstrijdsecretariaat en krachthonk. De Gemeente dient zowel voor de baanrenovatie als voor de gunning van het kleedkamerdeel van het clubgebouw een aanbestedingsprocedure te volgen. AVA wordt de opdrachtgever voor het kantinedeel.

Na het besluit van de Gemeenteraad is al veel overleg geweest tussen wethouder, vertegenwoordigers van de Gemeente en de besturen van All Out en AVA. Vooral omdat de Gemeente moeite had om een deskundige projectmanager aan te stellen is er veel tijd verloren gegaan. Pas begin september 2017 werd een kundige projectmanager aangesteld, die wordt bijgestaan door een daadkrachtige projectleider van het gemeentelijk ingenieursbureau en een deskundig advies- en ingenieursbureau gespecialiseerd in advies, ontwerp en bouwbegeleiding voor sportaccommodaties. Ook AVA, daarbij gesteund door de Atletiek Unie, doet er alles aan om een en ander te bespoedigen. Daartoe hebben we o.a. zelf een baanrenovatieplan en een clubhuisplan gemaakt.

ava_clubhuis_1.jpg

Bij de nadere uitwerking van dit hele project (renovatie baan, nieuw clubhuis, sloop oude clubhuis, afvoer asfalt) is gebleken dat de uitvoering flink duurder is geworden dan in 2016 begroot. Het gaat over een extra investering van circa € 400.000 boven het door de Gemeenteraad in 2016 beschikbaar gestelde krediet van € 920.000. Het College van Burgemeester & Wethouders is van plan om voor de Gemeenteraadsvergadering van mei of juni 2018 een nieuw voorstel aan te bieden. De integrale financiële afweging daarvan kan dan plaatsvinden tijdens de behandeling van de Lentenota, die is gepland voor de raadsvergadering van 12 juli 2018.

Gevolg hiervan is dat de Gemeente besloten heeft om de aanbesteding van de atletiekbaanrenovatie uit te stellen. Hierdoor zijn deze werkzaamheden niet meer uit te voeren in 2018, want het aanbrengen van de toplaag van de atletiekbaan moet plaatsvinden in de zomerperiode, onder droge weersomstandigheden.

Uiteraard is dit uitstel van de baanrenovatie enorm teleurstellend voor iedereen die bij AVA betrokken is. Wij zullen ons blijven inzetten om dit project alsnog zo goed en spoedig mogelijk te realiseren. Voor de baan is al een definitief ontwerp gereed. De komende tijd zal gebruikt worden om samen met de Gemeente ook voor het nieuwe clubhuis een uitgewerkt plan te maken. Ook moet de Gemeente de plannen voor de herinrichting van de buitenruimte, nodig omdat onze tennisburen van All Out extra banen wil aanleggen, nog met ons bespreken en daarna afronden.

AVA houdt in de tussentijd contact met de Gemeente om de nodige onderhoudswerkzaamheden uit te (blijven) voeren, zodat we veilig en met plezier kunnen blijven sporten op de huidige baan.

Update 23 mei 2018:

Ook in de maanden maart, april en mei 2018 is er vaak overleg geweest tussen de projectleider en medewerkers van de Gemeente, AVA en ook All Out. Onze architecte Anne Marie de Boer heeft een leuk ontwerp clubgebouw gemaakt, met een kleedkamerdeel dat door de ESA zal worden beheerd en een clubhuisdeel dat voor rekening van AVA komt. De afdeling Bouwzaken van de Gemeente Amstelveen heeft hiervoor een projectplan met een gedetailleerde kostenraming gemaakt. Helaas is gebleken dat de kosten van dit gezamenlijke plan - o.a. door de kostenstijging die de laatste tijd in de bouw zijn opgetreden - hoog uitvallen. Naar de mening van het AVA-bestuur te hoog voor het AVA-deel. Daarom hebben we met de projectleider besproken dat we het AVA-deel zelf tegen lagere kosten willen  (laten) bouwen. Dat geeft ons ook meer mogelijkheden om door zelfwerkzaamheid geld te besparen.

Er van uitgaand dat de Gemeenteraad op 12 juli 2018 positief zal besluiten over de extra middelen die dit project inmiddels vereist, willen we snel verder met het afronden van de plannen voor zowel de renovatie van de baan EN de bouw van het nieuwe clubgebouw. AVA hoopt dat de uitvoering van de nieuwe baan en het clubgebouw begin 2019 kunnen beginnen, zodat alles uiterlijk september 2019 zal worden opgeleverd en All Out z.s.m. verder kan met de aanleg van 2 extra tennisbanen.