Contributie bij AVA voor 2024

De contributies voor de verschillende AVA-lidmaatschappen worden jaarlijks vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering (ALV).
Dit gebeurt doorgaans op basis van de CBS consumentenprijsindex van de maand december. Voor 2023 was dat in vergelijking met 2022 1.2%.

Lees meer

Contributie bij AVA voor 2023

De hoogte van de contributies voor de verschillende AVA-lidmaatschappen worden jaarlijks vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering (ALV).
Dit gebeurt doorgaans op basis van de CBS consumentenprijsindex. Over 2022 was deze zelfs nog hoger dan vorig jaar (2021 was 5.7%), namelijk 9.6%.
Vanwege AVA´s gezonde financiele positie en om de contributies voor de leden betaalbaar te houden, heeft het bestuur besloten om de verhoging voor 2023 (net als in 2022) te beperken tot 3% met een afronding op hele Euro's naar beneden. Tijdens de ALV van vrijdagavond 21 april 2023 werd dit voorstel aangenomen, met daarbij de aantekening dat leden als zij dat willen gerust meer mogen betalen.
De contributiebijdragen voor 2023 zijn als volgt: 

Lees meer

Contributie bij AVA voor 2022

Jaarlijks wordt de hoogte van de contributie voor een AVA-lidmaatschap bepaald in de Algemene Leden Vergadering.
Dit gebeurt doorgaans op basis van de CBS consumentenprijsindex. Over 2021 was deze uitzonderlijk hoog, namelijk 5.7%.
Vanwege Corona kon in 2021 minder gesport worden bij AVA dan gebruikelijk en daarom is besloten om de verhoging voor 2022 te beperken tot 3% met een afronding op hele Euro's naar beneden.
Hierdoor zijn de contributiebijdragen voor 2022 als volgt.

Lees meer

Contributie bij AVA voor 2021

Jaarlijks wordt de hoogte van de contributie bepaald. Voor 2021 is een verhoging toegepast van 1.6% (CBS consumentenprijsindex).
De contributiebijdragen voor 2021 van een AVA-lidmaatschap staan hier vermeld.

Lees meer