Contributie bij AVA voor 2022

Jaarlijks wordt de hoogte van de contributie voor een AVA-lidmaatschap bepaald in de Algemene Leden Vergadering.
Dit gebeurt doorgaans op basis van de CBS consumentenprijsindex. Over 2021 was deze uitzonderlijk hoog, namelijk 5.7%.
Vanwege Corona kon in 2021 minder gesport worden bij AVA dan gebruikelijk en daarom is besloten om de verhoging voor 2022 te beperken tot 3% met een afronding op hele Euro's naar beneden.
Hierdoor zijn de contributiebijdragen voor 2022 als volgt.

Lees meer

Contributie bij AVA voor 2021

Jaarlijks wordt de hoogte van de contributie bepaald. Voor 2021 is een verhoging toegepast van 1.6% (CBS consumentenprijsindex).
De contributiebijdragen voor 2021 van een AVA-lidmaatschap staan hier vermeld.

Lees meer