AVA's Ereleden en Leden van Verdienste

Iedere vereniging heeft enthousiaste vrijwilligers en bestuurders nodig die het leuk vinden om zich in te zetten voor anderen. AVA prijst zich gelukkig met veel mensen die in de loop der jaren een grote bijdrage hebben geleverd aan het reilen en zeilen van AVA. Niet iedereen is hiervoor onderscheiden, maar hun grote bijdrage aan AVA werd en wordt wel degelijk gewaardeerd. Hieronder volgt een overzicht van personen die voor hun jarenlange inzet tot Erelid of Lid van Verdienste zijn benoemd. 

Lees meer

In Memoriam Gerard Albers

Op 6 december 2023 overleed onze vriend Gerard Albers, net een paar weken 74 jaar en 43(!) jaar lid van AVA. Een groot verlies. Op woensdagmiddag 13 december 2023 namen we met zijn gezin, familie en vrienden afscheid van deze fantastische sportman, trainer en vrijwilliger in de Urbanuskerk in Bovenkerk. Mooi was dat velen als eerbetoon aan Gerard hardloopschoenen droegen.

Lees meer

Marjan van Ginkel en René Spitteler benoemd tot Leden van Verdienste

Vlak voor het einde van de virtuele opening van AVA's nieuwe clubgebouw op zondagmiddag 29 november 2020, nam penningmeeter Ruud van den Helder even de regie van de Zoom meeting over.
Namens het bestuur maakte Ruud bekend dat vier van de vijf AVA bestuursleden besloten hadden om Marjan van Ginkel en René Spitteler wegens hun jarenlange inzet en betrokkenheid tot Leden van Verdienste te benoemen.

Lees meer

Ad van der Jagt benoemd tot Erelid AVA!

Woensdag 30 september 2020 was het de laatste keer dat Ad van der Jagt training kon geven aan de Woensdagochtendgroep bij AVA. Vanwege gezondheidsredenen moest Ad helaas na 28 jaar trainerschap bij AVA stoppen.

Lees meer

Erwin Lakerveld Lid van Verdienste

Dinsdagavond 8 september 2020 was het dan eindelijk zover. Het stond gepland voor eerder in het jaar, maar kon door Corona nog niet plaatsvinden: de benoeming van Erwin Lakerveld tot Lid van Verdienste van AVA.

Lees meer

Sprinttrainer Bert Witpeerd Lid van Verdienste

Tijdens de AVA-Nieuwjaarsbijeenkomst op zondagmiddag 5 januari 2020 werd sprintgroeptrainer Bert Witpeerd (bijna 86 jaar!) door zijn "pupillen" Erik Tange en Hans v/d Meulen vol waardering toegesproken. Want Bert staat al sinds 1998, in weer en wind,  langs de AVA-baan. Hij werd vervolgens in een volle AVA-kantine, met natuurlijk daarbij de hele sprintgroep, door het AVA-bestuur tot Lid van Verdienste benoemd.

Lees meer

Dik van der Stelt Lid van Verdienste

Woensdagavond 8 november 2017 was voor AVA een bijzondere avond. Het was de laatste baanloop waarbij Dik van der Stelt de tijdwaarneming deed. Dik is bijna 20 jaar geleden, namelijk op 1-2 -1998 lid geworden van AVA. Hij was en is nog steeds een verdienstelijk hardloper, maar Dik is vooral iemand die er plezier in heeft voor andere mensen iets te doen, en dat niet alleen bij AVA maar ook voor zijn familie, vrienden en kennissen.

Lees meer

Erelid Luit Jan Groot

Luit Jan Groot is op 27 oktober 1987 begonnen bij AVA als trainer midden en lange afstand. Luit Jan werd op 9 januari 2007 tot Erelid benoemd voor alles wat hij in de loop van vele jaren heeft gedaan voor AVA.

Lees meer

Erelid Fred van Gent

Fred van Gent werd op 25 maart 2003 tot Erelid benoemd voor zijn bestuurlijke inzet gedurende 10 jaar.

Erelid Joop van der Jagt

Joop van der Jagt is ruim 25 jaar in het bestuur van AVA actief geweest, waarvan een aantal jaren als voorzitter. Hij was mede-organisator van vele wedstrijden die bij AVA werden gehouden.

Lees meer

Erelid Hein Zethof, topper van AVA

Zeg je AVA, dan zeg je ook Hein Zethof.
Zethof begon op relatief late leeftijd met atletiek, maar was altijd al atletisch bezig. “Als kind voetbalde ik bij RKDES, maar dit was niet mijn soort sport. Ik rende me rot, maar had geen balgevoel.” De Kudelstaarter was altijd buiten aan het spelen en draaide zijn hand niet om voor fysiek zwaar werk.

Lees meer

Erelid Jacques Fierkens

Erelid van AVA Jacques Fierkens is niet alleen voorzitter geweest van AVA, maar heeft ook voor vele andere sporten in Aalsmeer veel gedaan.
Hij werd hiervoor op 15 maart 2003 door Hare Majesteit de Koningin benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Eerder - op 4 januari 2001- werd Jacques al tot Erelid van AVA benoemd voor alles wat hij in de loop van vele jaren voor AVA heeft gedaan.

Lees meer

Erelid Klaas de Boer, oprichter van AVA

Klaas de Boer was in 1964 de oprichter van Atletiek Vereniging Aalsmeer (toen genaamd AVA '64).
Jacques de Jonge schreeft het volgende artikel over hem. Zelf schreef Klaas de Boer in 1984 een interessant verhaal over de geschiedenis van AVA, dat ook hier is terug te lezen.

Lees meer