U bent hier: Home › Vereniging › Informatie › Tarieven

Tarieven

De tarieven in 2017

Voor het kalenderjaar van 2017 zijn de contributies aangepast. Naast het jaarlidmaatschap is het nu ook mogelijk om lid te worden per kwartaal. Verder wordt een korting gehanteerd bij meerdere kinderen per gezin. Let wel op, de korting geldt alleen voor de jeugd en wordt berekend voor het jongste kind. Om deel te mogen nemen aan wedstrijden is het verplicht om een wedstrijdlicentie van de Atletiekunie te hebben. Bij de jeugd zijn deze kosten inbegrepen bij de contributie.

Jaarlidmaatschap

Categorie Contributie per jaar  Contributie per jaar voor 2e kind en meer Jaarlijkse kosten voor eventuele wedstrijdlicentie
Pupillen (t/m 10 jaar)   € 145,-  € 116,-  inbegrepen
Junioren (11 t/m 19 jaar)   € 170,-  € 136,-  inbegrepen
Senioren/Masters/recreanten/trimleden (20+)   € 170,-  n.v.t.  € 22,70

Kwartaallidmaatschap

Categorie Contributie perkwartaal Contributie per kwartaal voor 2e kind en meer Jaarlijkse kosten voor eventuele wedstrijdlicentie
Pupillen (t/m 10 jaar) € 49,- € 39,- inbegrepen
Junioren (11 t/m 19 jaar) € 57,- € 46,- inbegrepen
Senioren/Masters/recreanten/trimleden (20+) € 57,- n.v.t. € 22,70

Toelichting:

  • Als je een kwartaallidmaatschap neemt een ook wilt deelnemen aan wedstrijden, dan worden wel eenmalig de kosten voor een wedstrijdlicentie voor een jaar doorberekend. Verder moet een kwartaallidmaatschap uiterlijk 2 weken vóór het verlopen van het kwartaal opgezegd worden, anders wordt deze automatisch verlengd met een kwartaal (zie lidmaatschap). 
  • Bij aanmelding van een nieuw lidmaatschap wordt in dat dat jaar alleen contributie doorberekend over de maanden dat iemand lid is.
  • Opzeggen bij jaarlidmaatschap moet gebeuren vóór 1 december (zie lidmaatschap)

Voor de woensdagochtendgroep is een speciale overgangsregeling van toepassing:

Jaarlidmaatschap

Categorie 2017 2018 2019 2020 en verder  Jaarlijkse kosten
voor eventuele
wedstrijdlicentie
Woensdagochtendgroep (20+) € 119,-  € 136,- € 153,-  € 170,- € 22,70

Kwartaallidmaatschap

Categorie 2017 2018 2019 2020 en verder Jaarlijkse kosten
voor eventuele
wedstrijdlicentie
Woensdagochtendgroep (20+) € 40,- € 46,- € 51,- € 57,- € 22,70

De nieuwe contributies voor 2017 zijn nog onder voorbehoud van goedkeuring tijdens de Algemene Ledenvergadering van 4 april 2017.


Ogenblik a.u.b. ...