U bent hier: Home › Vereniging › Informatie › Informatie over lidmaatschap

Informatie over lidmaatschap

Proefperiode

Voordat men zich als lid aanmeldt, mag er 4 keer gratis worden meegedaan met een training. Op de desbetreffende trainingsavond(en) kan men zich hiervoor melden bij de train(st)er. De kennismakingsperiode is maximaal een maand. Na deze periode moet je je online inschrijven.

Aanmelden als lid

Aanmelden als lid van de AVA Aalsmeer kan online. Na je aanmelding ontvang je een bevestiging per email.

Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld. Er kan gekozen worden voor een jaarlidmaatschap, of een lidmaatschap per kwartaal. De hoogte van de contributie is leeftijdsafhankelijk. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Voor de jeugd is de contributie inclusief een wedstrijdlicentie van de Atletiekunie. De contributie van AVA Aalsmeer kan je vinden bij contributie.

Atletiekunie/wedstrijdlicentie

Diegene die aan officiële Atletiekunie baanwedstrijden willen deelnemen, dienen in het bezit te zijn van een “wedstrijdlicentie”. Bij jeugdleden zijn de kosten hiervoor al verwerkt in de contributie. Andere leden kunnen kiezen voor een wedstrijdlicentie. De kosten hiervoor worden tegelijk met de contributienota in rekening gebracht.

Overschrijving Atletiekunie-Ieden

Leden van een andere atletiekvereniging die lid willen worden van AVA Aalsmeer, kunnen nog in hetzelfde jaar in officiële Atletiekunie-wedstrijden uitkomen voor AVA Aalsmeer. Daarvoor dient een overschrijving te worden aangevraagd bij de Atletiekunie. De oude vereniging dient hiertoe een Atletiekunie-mutatiekaart af te geven aan onze vereniging. De kosten van de overschrijving worden betaald door de Atletiekvereniging Aalsmeer. Voor het uitkomen in de landelijke Atletiekunie-competitie geldt een aparte overschrijvingstermijn, die individueel bekeken zal moeten worden.

Opzeggen als lid

De beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De opzegging dient aan de ledenadministratie te worden gericht. Opzeggen dient te gebeuren vóór 1 december bij een jaarlidmaatschap en minimaal 2 weken voor het verlopen van een kwartaal bij een lidmaatschap per kwartaal. De beëindiging van het lidmaatschap is pas officieel na de bevestiging door de ledenadministratie, onder vermelding van de nog te betalen contributie- en/of wedstrijdkosten.

Ogenblik a.u.b. ...