Contributie bij AVA voor 2021

Jaarlijks wordt de hoogte van de contributie bepaald. Voor 2021 is een verhoging toegepast van 1.6% (CBS consumentenprijsindex).
De contributiebijdragen voor 2021 van een AVA-lidmaatschap staan hier vermeld.

Lees meer