Verslag ALV 1 maart 2024 en uitnodiging buitengewone ALV 12 maart 2024

Aalsmeer, 6 maart 2024

Beste AVA-leden, ouders, donateurs en vrijwilligers,

Hierbij het verslag van de Algemene Ledenvergadering van vrijdagavond 1 maart 2024 en de uitnodiging voor de buitengewone Algemene Ledenvergadering in het AVA-clubgebouw op dinsdagavond 12 maart 2024.
Deze extra vergadering is nodig i.v.m. het wijzigen van onze statuten, waarna we weer voldoen aan de eisen van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en de Atletiek Unie. 

 artikel_13_statutenwijziging_regels_2.jpg

De vergadering begint om 21.15 uur. 
Het streven is om deze vergadering te sluiten om 21.25 uur.
De agenda is:
 1. Opening (mededelingen, ingekomen stukken)
 2. Verslag Algemene Ledenvergadering  1 maart 2024 (zie bijlagen: presentatie en verslag)
      Dit is de bijgewerkte Visie & Beleid 2024-2029
 3. Wijziging statuten (zie bijlagen: toelichting en nieuwe statuten)
 4. Rondvraag en afsluiting

Iedereen is van harte welkom.
Vragen en/of ingezonden stukken kunnen worden gemaild naar bestuur@avaalsmeer.nl

Met sportieve groet, het bestuur van Atletiek Vereniging Aalsmeer:
Ruud van den Helder, Johan van der Laan, Corné Timmer en René Spitteler.

Downloads:

Nieuws Overzicht