Extra Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 9 november is bij AVA een Buitengewone Algemene Ledenvergadering gehouden over de renovatie van de atletiekbaan en de bouw van een nieuw clubhuis. In het vertrouwen dat de Gemeenteraad op 13 December a.s. instemt met ...

... met het voorstel van Burgemeester & Wethouders kreeg deze bijeenkomst de titel "Het gaat gebeuren!". De opkomst was hoog, een teken van de grote betrokkenheid van de AVA-leden. De achtergronden en de laatste stand van zaken werden toegelicht en daarna werd het baanontwerp doorgesproken.

Vervolgens werd het ontwerp van het nieuwe clubhuis - met indien de financien het toelaten ook een krachthonk - gepresenteerd. Unaniem kozen de leden voor het scenario waarbij om de kosten te drukken zoveel mogelijk casco zal worden gebouwd met veel zelfwerkzaamheid en sponsoring van delen van de afwerking.

Ook de financiering van het clubhuisplan werd natuurlijk doorgenomen. Een belangrijk onderdeel van de financiering zullen AVA-certificaten zijn, waarop nu reeds kan worden ingeschreven: AVA-Certificaten

Alle leden hebben inmiddels ook een mail ontvangen waarmee het verslag en de presentaties gedownload kunnen worden.

Zie ook Renovatie atletiekbaan en nieuw AVA-clubhuis

 

Nieuws Overzicht