Goedbezochte nieuwjaarsbijeenkomst

De Nieuwjaarsbijeenkomst afgelopen zondagmiddag was gezellig en druk bezocht.

De 9 AVA-atleten die voor de 22 clubrecords van 2018 zorgden werden door Liesbeth Witpeerd in de spotlight gezet.

Jeugdvoorzitter Richard Zethof vertelde over de jeugdplannen voor 2019. Bovenaan het wensenlijstje staat de vorming van een jeugdcommissie, want hulp van ouders, oudere jeugdleden of anderen is nodig.

Daarna volgde een update over de renovatie van de atletiekbaan en de bouw van een nieuw AVA-clubgebouw. De belangrijkste punten zijn:

  • Eind 2018 was al ruim €25.000 voor AVA-certificaten overgemaakt. Ons doel is daarom verhoogd naar €50.000. Info over de certificaten kun je vinden op onze site. Ook niet AVA-leden (familie, vrienden, bedrijven) mogen op deze certificaten inschrijven.
  • Op 1 januari 2019, even na middernacht, heeft AVA 20% accommodatiesubsidie aangevraagd bij het ministerie van VWS. Snelheid  was geboden want verwacht wordt dat velen een beroep gaan doen op deze nieuwe subsidiepot van Euro 87 miljoen, die wordt toegekend op basis van volgorde van aanvraag. AVA heeft aanvraagnummer 1.
  • Op 3 januari 2019 hebben we overleg gehad met medewerkers van de Gemeente, ook zij willen doorpakken. De Gemeente is doende om de aanbesteding van de renovatie van de atletiekbaan eind januari op te starten. Er lag hiervoor al een concept bestek op de plank, maar de nieuwe baanverlichting moet daar nog aan worden toegevoegd. De aanbestedingsprocedure duurt ongeveer 3 maanden. Dan zal het duidelijk worden of de baanrenovatie nog in de zomer van 2019 kan worden uitgevoerd.
  • We zaten op 3 januari ook om de tafel met de afdeling Vastgoed over de bouw van hun kleedkamergebouw en ons clubgebouw met krachthonk. De komende weken gaat de Gemeente de plannen voor hun deel (het kleedkamergebouw) op basis van ons ontwerp verder uitwerken. Fundering van het AVA-deel wordt daar optioneel aan toegevoegd.
  • Bouwcommissie en bestuur komen op zaterdag 26 januari bij elkaar om de uitwerking van onze clubgebouwplannen verder te bespreken.
  • We hebben ook even kort kennis gemaakt met de nieuwe (externe) projectleider die zich met name zal bezighouden met het buitenterrein en de uitbreiding van de tennisbanen.

Ideeën om donaties en sponsors te verkrijgen t.b.v. de bouw van het nieuwe AVA clubgebouw kunnen worden gemaild naar bestuur@avaalsmeer.nl. Die gaan we vervolgens met de AVA-leden en andere betrokkenen die hierbij willen helpen bespreken op vrijdagavond 25 januari (aanvang 19:30 uur). Deze avond staat onder leiding van Marco van Holten van bureau Treem dat AVA namens Rabobank/NOC-NSF bij de fondsenwerving ondersteunt.

We wensen iedereen (nogmaals) een gezond en mooi 2019.

Met sportieve groet,

het bestuur van Atletiek Vereniging Aalsmeer (bestuur@avaalsmeer.nl):

Richard Zethof, Ruud van den Helder, Leo Eveleens en Rene Spitteler.

Nieuws Overzicht