Algemene Ledenvergadering op vrijdagavond 4 juni 2021

Alle AVA-leden, donateurs en ouders zijn uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdagavond 4 juni  2021 vanaf 20.00 uur per Zoom. Er is weer gekozen voor een vrijdagavond zodat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen.

De vergadering vindt per Zoom plaats (de link staat hieronder), maar als je liever samen met het AVA-bestuur aanwezig wilt zijn in de AVA-kantine, laat ons dat dan even weten zodat we kunnen kijken hoe we dat binnen de Corona regels kunnen regelen. We streven er naar om een vlotte vergadering te houden.

Zoom-link

De agenda is:

  1. Opening (mededelingen, ingekomen stukken)
  2. Verslag Algemene Ledenvergadering 24 augustus 2020
  3. Terugblik 2020
  4. Jeugd
  5. Financieel verslag 2020, verslag kascommissie, begroting 2021 en uitloting AVA-certificaten
  6. Bestuur
  7. Visie en beleid
  8. Rondvraag en afsluiting

Iedereen is van harte welkom.
Ingezonden stukken kunnen worden gemaild naar
bestuur@avaalsmeer.nl

Met sportieve groet,
Het bestuur van Atletiek Vereniging Aalsmeer: Ruud van den Helder, Richard Zethof, Leo Eveleens, Johan v/d Laan en Rene Spitteler.

 

 

AVA Nieuws Overzicht