Visie en beleid 2021-2025

Na de realisatie van de baanrenovatie (2019) en ons nieuwe clubgebouw (2021) hebben we onze visie over waar we als AVA in 2025 willen staan en het daarop gebaseerde beleid voor de komende jaren bijgewerkt.

Visie 2021-2025                            

Waar willen we in 2025 staan?

In 2025 is AVA een atletiekvereniging
a. 
waarbij door jong en oud zowel recreatief en prestatiegericht sport wordt bedreven
b. met als kernwaarden: sociaal veilig (iedereen kan zichzelf zijn, wordt gerespecteerd en gewaardeerd), samen en de 3p's: plezier, positiviteit en (van daaruit) presteren 
c. die open staat voor een ieder die wil sporten en bewegen of dit wil bevorderen (we zijn een open vereniging).
          kernwaarden_ava_2.jpg
Beleid 2021-2025

  1. Breed palet aan activiteiten bieden gericht op het leuk en aantrekkelijk  maken voor bestaande leden (behoud) en ledenwinst
  2. We organiseren (meer) wedstrijden en evenementen op en rond onze atletiekbaan. We organiseren voorlopig geen wegwedstrijden (zoals Westeinderloop en Ringvaartloop) meer (veel werk t.o v. geringe deelname, lastig met vergunning en verkeersregelaars, slecht wegdek op parkeerterrein)
  3. Kwaliteit en kennis bieden door met name goede trainers. Opleiden van nieuwe trainers en jeugdtrainers. Bijscholing voor huidige trainers
  4. AVA (meer) zichtbaar maken (promotie) d.m.v. een mooie up-to-date website en geregelde nieuwsberichten op website, sociale en lokale media, en AVA Nieuws voor leden en andere AVA betrokkenen
  5. We optimaliseren onze clubsoftware en website, zodat dit nog meer ons centrale info en communicatie middel wordt
  6. Ons clubhuis is onder voorwaarden te huur voor met name leden
  7. We werken niet samen met commerciele sportaanbieders omdat hun inkomsten (veel) hoger zijn dan de vergoedingen die onze trainers ontvangen (vrijwilligersvergoeding of pro deo).
Visie en beleid Overzicht